Ars Magica Theban Tribunal

Begravelsen - Del 1

Istedet for en oppsummering så skriver jeg ned navn og raske stikkord, slik at dette kan brukes neste gang.

Viktige mennekser ved begravelsen:

 • Igneto av Venice (under: Duce of Athen)
 • Edoardo av Naxos (under: Duce of Naxos)
 • Strategos Nikos (General)
 • Befrier Bosco (biskop)
 • Karl von Helmstat (Kaptein, Templar)
 • Lord Gottfried (under: Duce of Athen) → også under: Guy de la Roche of Burgundy.
 • Demanius (Lokal handelsmann)

Andre personer ved begravelsen:

 • Antanglos, prest som stod for avhør og som KK pratet med angående låser for biskopen.
 • Alessandro, hovmesteren som står for innkvartering.
 • Sosia, head of slaves hos Nikos.

Annet:

 • Havnemester Chontos og han sønn er arrestert for drapet på de 2 prestinnene.
 • Diadora, er navnet på en eldere kvinne som kjente til tempelets historie og var prestinne der før de 2 som døde.

Plott som er oppdaget:

 • Igneto sitter på tempelet for å irritere de lokale og kanskje noen andre.
 • Nikos er interessert i å kjøpe Helena, samt magic item som kan spore sølvforekomster.
 • Eldere kvinne og en ung mann angrep Italienske vakter ved tempelet for å få innpass, mannen er arrestert og kvinnen er drept av Cosmas.
 • Biskopen er interessert i tempelt for å konvertere det til ett “treningssted”.
 • Cosmas oppdaget hemmelig rom i tempelet.
 • Intriguen rundt Otto, Guy og the Duchy of Athens

Gruppens avtaler

 • Da flere påtok seg ansvaret for drap, og skapte mye irritasjon og frustrasjon under begravelsen fikk Nikos reddet sistuasjonen med en byttehandel. (Nå skal han få ett “sølvsniffer item”).
 • Cosmas har solgt 6 låser til borgemesteren i Tharikos, Parcival. De skal leveres om 2 måneders tid.

Comments

Minimono Minimono

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.