Urania

Denne covenanten ligger ved fotenden ved Kaukasusfjellene.
Dere vet følgende:

  • Den gir seg ut for å være et tilholdssted for eremitter.
  • En av inntektkildene er saltgruven som ligger lengt inn i fjellet i selve covenanten.
  • De innehar et stort antall slaver for å finansiere gruvedriften.
  • Øverste leder har tittelen “Consul”

Følgende maguser vet dere er medlemmer:
Boniface
Basil
Farad
Hyperia

Urania

Ars Magica Theban Tribunal Minimono Minimono