titanoi

En tittel som har vært brukt for tytalus-magikere, som har som mål å enten frigjøre eller kunne bruke titaner.

titanoi

Ars Magica Theban Tribunal Minimono Minimono