katolikk vs ortodoks

Forskjeller og likheter med den Katolske og Ortodokse kirken.

Likheter:

 • Gud er skaperen, han har skapt alt..
 • De tror begge på eva og adam, og syndefallet, måten eva spiste eplet uten lov, som viser at menneske kan synde – lik opprinnelse
 • Jesus Kristus – guds sønn og sto opp fra de døde
 • Helgener er viktige

Katolsk:

 • Katolikkene lærer at Den Hellige Ånd utgår både faderen og sønnen.
 • Alle prester og biskoper er menn som lever sølibat
 • En leder; Paven i Roma
 • Jomfru Maria-helt perfekt
 • Paven bestemmer
 • Jul 24-25 des
 • vitenskapelig

Ortodoks:

 • Patriark i konstantinopel
 • Prester kan være gift, biskoper må være ugift.
 • Ortodokse lærer at Den Hellige Ånd utgår fra faderen alene.
 • Flere ledere(patriarker, 4 stykker.)
 • Jul 6 jan
 • Jomfru maria- menneske
 • Åndelige greier
 • Patriarker er åpen for diskusjon

katolikk vs ortodoks

Ars Magica Theban Tribunal Minimono martinm