Tag: nicaea

Results

  • Moeros Garden

    !(media-item-align-center)http://cdn.obsidianportal.com/assets/186057/Moero_s_Garden.bmp(Moero s garden)!Moero’s Garden is a covenant of Jerbiton magi living in Nicaea, the new capital of the displaced Byzantine Empire. Aristocratic and effete, its …

  • Sophrana

    Gift med Lysander, som er en av [[:memnos-of-house-vertidi | Memnos, of House Vertidi]]forge companions. Hun dopet ned sin mann, stjal hans nøkkel og gjemte bort vis som skulle brukes til å lage en båt. Hun medvirket i at en større gruppe av covenanten …