Tag: Urania

Results

  • Genji Vizier

    Har en pakt om at når [[Urania | Urania]] får en consul, skal den bistå med en tjeneste. Dette var et resultat av en fredsavtale mellom Uranias grunnlegger og Genjii Vizier. Magikerne skulle slutte å prøve å få genjiiene underkastet, ved blant annet å …