Tag: Tharikos

Results

  • Demanius

    *Rykter:* * Ryktes att han er leder for Achritada (The Wildcats). *Bakgrunn:* * Han er en tidligere handelsmann som fikk alt "beslaglagt" av en konkurerende Italiens handelsmann. *I spill:* Eleimon reddet hans liv, og kom i klammeri med …