Ars Magica Theban Tribunal

Planning the heist!

Session 200414: “Planning the heist!”

Session gikk over ca 3-4 ingame dager.

 • ca dag 1
  Session startet med at Favonius mottok ett brev skrevet av notarius Nestor som utrykket en bekymring over Tiberion’s lovnader og handlinger hos ham og Hospitalenerne. Nefas og chaberlain Bizello fikk oppdrag av Covenant leder om å ta affære og de gjorde de. De sendte ett brev som fortalte at Tiberion ikke hadde personlig mulighet til å love bort en plass ved Covenanten, men at de ville komme personlig å forhandle frem dette da verdiene som var beslaglagt var av stor viktighet.

De gjennomførte ett møte med notarius Nestor og som endte svært godt men en håndskrevet kontrakt om covenant medlemskap. Nefas svøpet sine lange fingre rundt Nestor og begynte ett makt spill. Nestor møtte Nefas og Bizello ca samtidig som Tiberion satt i middagsmøte hos Hospitalerne.

The Dog har ett personlig møte med noe han er usikker på er en engel eller en besettelse på sitt soverrom. Han får beskjed om å hevne det som er “urett forvoldet han”.
Parallelt med dette var Alexander (styrmannen), The Dog og Eleimon ute for å møte Achritada. Eleimon hadde møtt opp ved den faste pub’en, og fikk en kodet melding i to porsjoner om å møte opp ved “havnegaten 3”. Meldingene var kodet med Caesar Cipher og rollene (samt spillerne) klødde seg noe i hodet før koden var løst. Eleimon fikk en ringt inngravert med en katt og tallet 4 da han ble medlem av Achritada, og det viste seg at tallet fire er hans nøkkel for å decifrere koder.

Da de 3 møtte opp ved adressen ble de vist inn på ett av byens større havnelagere. Lageret var ca halv tomt. Der møtte de en person som ikke ga seg til kjenne, han fortalte at de hadde blitt lurt de og at han ikke tilhørte Achritada men en annen kult som ønsket tilgang til tempelet de eier. Under møtet ble de overrumplet av 4 “befriere” ledet av Antanglos (Befrier Boscos “høyrehånd”). De var der for denne ukjente personen, men gruppen tok det fort til seg som sin plikt å drepe dem alle. Alexander ble lett såret under kampen og Antanglos unnslapp ved hjelp av magi. Først ble han usynlig, senere bruke han noe “telekinese” for flytte havne kasser. The Dog fikk se at det var noe spesielt med Antanglos da han brukte second sight (rød lysende aura og da han hadde noen trekk som ikke virket menneskelig). I kampen beordret Eleimon sin lampe om å brenne stedet. Noe som strakk seg ut til å bli fatalt. Lageret brant ned med mange handelsmenns innhold, samt at flere mennekser døde under sluktningsarbeidet. Gruppen merket at det var noe galt da flere av by-menneskene mot slutten løp inn i flammene uten sjangse på å redde noen eindeler (for å dø). De fryktet at noen påvirket dem å gjøre dette.

Alexander bruker sin intrigue til å overtale en liten sjømenn-mob til at det var jødene som sto bak brannen. Som igjen fører til to mørbankede jøder, der en døde av skadene.

 • ca dag 2
  Låsesmed Cosmas gjennomfører oppdrag som ble avtalt i sessionen “begravelsen” og stiller hos Befrier Bosko for å installere låser i hans nye private bolig ca 3 timer utenfor byen. Dette er ett mindre herskapshus med tilbørende små bygninger som er under konstruksjon. Der møter hans også Antanglos som virker å være en person som overser byggingen. Cosmas oppdager en inskripsjon på veggen i huset som er kodet. Den tydes senere til “Den Hengte Befrier”. Cosmans jobber trofast i det skjulte og klarer å formidle denne beskjeden til gruppen på dag 3.

Eleimon for ett sammenbrudd denne dagen etter gårsdagens pyro tokt som tok livet av flere. Senere møter han Demanius og de avtaler at Demanius skal bruke sine kontakter for å overtalte Befrier Bosco om å flytte “de hedenske tingene” om 3 dager til fangeøya Helena. Han skal også spre ryktet om at noe “er i gjerdet” slik at Befrieren sender med sine beste menn. Eleimon har lyst på å knekke Antanglos.
Gruppen avtaler flere interne møter denne dagen og diskuterer ivrig hva de skal gjøre for å få tak i covenantens eiendeler.

 • ca dag 3
  Eleimon drar til Strategos Nikos for å ordne seg en jobb på fangeøya Helena. Dette for at han skal få tilgang til “de hedenske tingene” som skal flyttes dit. Forhandlingene går dårlig og Eleimon retuneret til gruppen med nyheter.

The Dog har en ny åpenbaring med denne “engelen” som ønsker at han “hevne urett”. En sjømann som ypper til brå “magiskt dør” da han setter sin finger på The Dog, og han fører engelens nærvær. The Dog begynner en moralsk kamp som på nytt trekker han til kirken. Der forteller han om sine åpenbaringer som gjør at de avtaler ett møte mellom han og Befrieren. The Dog blir senere overtalt til å ikke stille på ett slikt møte av Bizello.
Nefas spiller sitt spill videre ovenfor Nestor, som ender med at han besøker Hospitalerne personlig. Han utgir seg for å være en handelsmann som vil donere penger til Hospiltaerne. Han blir stoppet for en samtale av Nestor, for så å overtale han om eudiens hos den sammen lederen som snakket med Tiberion. I løpet av dette møtet kaster Nefas kortene på boret og høylytt kaster ett spell som får en god penetering og klarer å ta over Hospitaler lederen. Etter dette løper han personen inn i veggen så han besvimer, ett nytt maktspill og en heroisk overtalelse vipper Nestor over på hans “lag”. De isene setter en hendelse der Nefas sine medhjelpere blir beskylt for tyveri og alle hospiltalerne blit opptatt med å fange disse 5 som kjøper Nefas noe tid med på “mind probe” Hospitaler lederen. Det hele ender opp med at hospitaleren nå ligger på sin egen sykestue, Nefast har ikke fått lukket sitt grep om han helt, men har ordnet seg arcane connection og jevnlig prober han. Nestor og Nefast ble ikke røpet i denne runden, men Hospitalerne har begynt å ane en viss uro om at noe er i ferd med å skje.

 • ca dag 4
  Bizello samler alle og drar til Nikos med en av covenantens båter, og tar opp igjen forhandlingene. Han klarer til slutt via noen meget gode ord, og en dråpe manipulasjon (og terning kast) og overtale Nikos til å gi dem tilgang til denne “lasten som kommer” i bytte mot ett magisk item. Bizello forklarer at itemet han skal få vil gi han en styrket evne til overtalelse og kommandere styrker, og han vil få det om 6 måender. I mellomtiden legger han igjen ett kors han forklarer er magisk som “pant”. Nikos er noe usikker på dealen, men går til slutt med på dette. De får tilgang til denne ene lasten i bytte mot dette itemet. Bizello forklarer at de vil bytte ut noen gjenstander som allerede er deres, slik at ikke noe vil mangle.
  Etter møtet blir The Dog “angrepet”. Først så flyr han oppover og gruppen klarer å på tak i han og bunnet han fast. Deretter så er det noe som kontrolerer kroppen hans til å hoppe i vannet. Eleimon slår han ut 2 ganger og binder han til masta.
  Etter dette fortsetter plagene mot The Dog, som ender med at han blir puttet på ett rom i båten å tvangsplut av en av Nefas sine tjenere. Under suge akten dør damen og “engelen” åpenbarer seg. Han forteller The Dog at han har feilet. The Dog får en preken om kjødelig omgang, svik og skuffelse for deretter motta en klar beskjed om at han nå er overlatt til sin “egen skjebne”.

Slutt.

Konklusjon/konsekvenser:
1. Eleimon, Alexander og The Dog har drept 4 befriere og svidd ned det største havnelageret. Det var mørkt og det er usikkert om Antanglos vil kjenne dem igjen.
2. Nefas og Bizello har med covenantleders myndighet innviet Nestor i covenanten, og lover lab ved den største båten.
3. Nefas har startet en kamp om å mentalt kapre en av Hospitaler lederne. Lederen ligger nå med 0 fatigue på Hospitallernes sykestue.
4. Bizello med gruppen har avtalt med Strategos Nikos om å “bytte ut” noen av de gjenstandene han skal oppbevare for Befrier Bosco. Dette i bytte mot ett magisk item.
5. Jødene i byen har blitt frontet som syndere for lagerbrannen.
6. The Dog har pratet med kriken om “åpenbaringer”, fått avtalt ett møte med Befrier Bosco som han ikke stilte til.

View
Konfiskert eller stjålet? Et definisjonspørsmål
Hva er det egentlig som skjer i Thorikos?

Følgende session har utspillt seg i området tidligere:
Begravelsen – Del 1
eleimon-pickup1

En delegasjon med sjømenn utsendt fra covenanten kommer tomhendt tilbake fra Thorikos. Det var ventet en last fra den venetiance handelsmannen Enricho som sjømennene skulle hente.
Inkludert i lasten var en større sum penger angiveligvis tilhørende Tiberion Marchioness av Florence, samt viktige ingredienser, bøker og labratorieutstyr til Auduns nye magikerrolle.
Forklaringen var at
[[The Knights Hospitaller of Priory of St. Ubaldesca | The Knights Hospitaller of Priory of St. Ubaldesca]]
har tatt beslag i lasten med bakgrunn at den ikke tilhørte kristne, og at det var deres rett å gjøre dette.

Så en delegasjon ledet av Tiberion Marchioness av Florence (Mattias)reiste med båt til Thorikos. Med i følget var følgende:
Eleímon Foniás (Kristian)
Ferteitos (Martin)
The dog (Joachim)
En katt (familiar til den nye magikeren til Audun) spillt av Audun

Første person de får kontakt med er
Notarius Nestor (av house Tremere), regnskapsføreren til ridderordenen. Han har gruppen fått høre om av Nefas. Nestor går med på å hjelpe gruppen få tilbake pengene.

Personer møtt under denne session:
Gale Anna: hysterisk kvinne i slummen.
Barabas of House Bjornaer: henger i det jødiske kvartalet.

View
Tribunal 1207

En kort oppsumering av det som ble spillt av tribunal-møtet:

Phrometius har som avtalt på tidligere covenantmøte levert Severin of house tytalus i polemark Maria Laskarina Of House Guernicus sin varetekt. Phrometius har sagt at han ønsker en ny rettsak for Severin of house tytalus, og få opphevet wizard’s march som var erklært for hele hans linje av titanoi. Vil dette feile, vil Severin fortsatt være fritt vilt, og alle har i forhold til Order Of Hermes eden, plikt til å drepe han. Pr. regelverk, er alle i dette øyeblikk pliktig til å drepe han.
For øyeblikket er Severin of house tytalus låst inne på polemarken sin båt. Polemarken har flere flambau og tremere-magikere som hjelpere til å vokte Severin. En eventuell etterforskning vil innebære å avdekke diabolisme, men om etterforskningen viser seg å være resultatløs, kan Severin fortsatt drepes pga tidligere dom.

Sebastian har blitt utspørt i forkant av rettsaken om Farad sin død. Han har sagt han er ansvarlig for drapet og erklært seg skyldig. Tiberion Marchioness av Florence er nestemann til å bli utspørt før rettsaken skal starte.

Utfallet av tribunalen er kort summert:

Basil og Urania

Basil har blitt ostrasised de neste 7 år, samt mottat 1 shard sammen med de andre medlemmene av Urania. Phrometius har erklært wizard war på han.
Urania har fått som oppgave å utnevne en ny patron for covenanten, eller bli erklært ugyldig. En ny patron må være klar til neste tribunal i 1214.

Rettsaken for Sebastian og Tiberion Marchioness av Florence

De har blitt dømt for high crime: Drapet på Farad. De er nå tildelt 3 shards og dømt for å være til tjeneste for tribunalen i 2 år. Dette vil i praksis være opp til arches å tildele oppgaver som de anser for enten:
1) være en god utnyttelse av de talenter/kunnskaper de sitter på.
eller
2) Vil anses å være til god læring: f.eks måtte ordne opp i lovbrudd hos andre magi, slik at de får kjennskap til lovene som de har brutt selv.

Your title here… , den ettertraktede lærlingen.

Tiberion Marchioness av Florence vant han etter å ha blitt utrfordret til certamen av Basil, da begge to gjorde krav på apprenticen ved at de var fra House Bonisagus.

Problemet Severin of house tytalus

Det var på kanten til åpen konflikt da det ble kjent at en overlevende av titanoi befant seg i fangenskap hos polemarken Maria Laskarina Of House Guernicus. Severin ble mer eller mindre reddet av at Audun magiker (trenger å oppdatere han inn i galleriet), sto fast ved sin post og direkte hindret flere Tremere magikere å gå inn og hente han fra fangenskapet.

I tillegg ble det fremlagt et forslag om å kunne frigjøre en magi som er blitt dømt for high crime etter 50 år. Dette er lett blitt ansett som et åpenbart politisk spill for å kunne frigjøre Severin. Gjennom god argumentasjon fra Adlisio Nefas, ble det et overraskene gjennomslag for forslaget.

Nye arches

Adlisio Nefas og Tatsuo har blitt trukket ut og har kommet til samme styre: for personlige konflikter mellom magi.
Phrometius har blitt polermark

View
Begravelsen - Del 1

Istedet for en oppsummering så skriver jeg ned navn og raske stikkord, slik at dette kan brukes neste gang.

Viktige mennekser ved begravelsen:

 • Igneto av Venice (under: Duce of Athen)
 • Edoardo av Naxos (under: Duce of Naxos)
 • Strategos Nikos (General)
 • Befrier Bosco (biskop)
 • Karl von Helmstat (Kaptein, Templar)
 • Lord Gottfried (under: Duce of Athen) → også under: Guy de la Roche of Burgundy.
 • Demanius (Lokal handelsmann)

Andre personer ved begravelsen:

 • Antanglos, prest som stod for avhør og som KK pratet med angående låser for biskopen.
 • Alessandro, hovmesteren som står for innkvartering.
 • Sosia, head of slaves hos Nikos.

Annet:

 • Havnemester Chontos og han sønn er arrestert for drapet på de 2 prestinnene.
 • Diadora, er navnet på en eldere kvinne som kjente til tempelets historie og var prestinne der før de 2 som døde.

Plott som er oppdaget:

 • Igneto sitter på tempelet for å irritere de lokale og kanskje noen andre.
 • Nikos er interessert i å kjøpe Helena, samt magic item som kan spore sølvforekomster.
 • Eldere kvinne og en ung mann angrep Italienske vakter ved tempelet for å få innpass, mannen er arrestert og kvinnen er drept av Cosmas.
 • Biskopen er interessert i tempelt for å konvertere det til ett “treningssted”.
 • Cosmas oppdaget hemmelig rom i tempelet.
 • Intriguen rundt Otto, Guy og the Duchy of Athens

Gruppens avtaler

 • Da flere påtok seg ansvaret for drap, og skapte mye irritasjon og frustrasjon under begravelsen fikk Nikos reddet sistuasjonen med en byttehandel. (Nå skal han få ett “sølvsniffer item”).
 • Cosmas har solgt 6 låser til borgemesteren i Tharikos, Parcival. De skal leveres om 2 måneders tid.
View
Jakten på Andros del 4
Bæ Bææ Bææ

Bææ BÆæææ Bæ BÆÆÆÆ prPhrometius, bæ bææ bbææ bææ
bææ bæææ Sebastian.

bææ bæææ bbææ …

View
Vi skulle jo bare hente Eleimon!

Session 16/2.

Til spillere/GM: ta gjerne å legg til informasjon som dere husker, eller spellcheck, evt endre fakta som jeg har skrevet feil! Dette vil være til stor hjelp!

Spillere:

Mathias – Albert, feit kar.
Kristian – Eleimon, kaptein for garden.
Erik – Heinrich, soldat og tidligere korstogsfarer.
Jokke – grog, soldat
KK – Cosmos, locksmith.
Frank – grog, Kaptein på fiskeskuta / sjømann.

Oppdrag fra Covenanten: Dra til Lavron å hente Eleimon som har vært borte fra covenanten i flere år.
Cosmos sitt private oppdrag: Reparere en lås for Borgermesteren i Thorikos, nabobyen til Lavron.

Start

 • Da spillerne ankom oppdaget de at øya som ligger utafor fastlandet, ved navn Helena, blir brukt som en fangeleir.
 • Cosmos kontaker borgermesterens menn og oppdager at låsen han skal fikse er døren til fangehullet der Eleimon sitter arrestert for drap.
 • Albert handler inn mat for covenanten.
 • Gruppen snakker med Eleimon og Demanius på cella, og finner ut at Eleimon bare prøvde å forsvare Demanius fra ett knivangrep i ryggen.
 • Demanius, delvis motvillig, får ordnet Eleimon og han selv ett fripass for å forlate cella men ikke å forlate byen.
 • Gruppen etterforsker det eneste vitne, kebabselgeren, og finner ut at han er livredd. Under avhøret blir de angrepet av en mann som senere dør på spisebordet til kebabselgeren. Etter at gruppen har plaget kebabselgerens familie.
 • Gruppen skjønner at Demanius ikke har fortalt hele sannheten, og tilslutt så sprekker han og forteller: Det bor to hekser ved Sunion, de kontrollerer Italienerne som eier området og plager lokalbefolkningen.
 • Gruppen går med på at de skal dra får å sjekke ut heksene.
 • Da Demanius og gruppen ankommer Sunion bestemmer soldaten til Jokke seg for å gå først inn og speide, han kaster seg over den ene prestinnnen å starter sin anale voldtektsaksjon. Gruppen braser inn og Eleimon knuser hodet hennes med en hammer, senere så gjør Eleimon det samme med den andre presinnnen. Demanius takker gruppen.
 • Hekselikene brennes.
 • Gruppen kommer tilbake til Thorikos, der får Eleimon en “pardon” for sitt mord. Men blir samtidig presset til å utføre ett til, på en Italiensk handelsmann. Her skjer det sammen, han knuser hodet hans med en hammer.
 • Eleimon passer på å få en “pardon” for dette mordet også.
 • Gruppen drar i hu og hast hjem.
 • Da de passerer fangeøya, finner de en fange de har kommunisert med tidligere, han røper før han dør at Demanius er lederen for en gruppe som kaller seg “Achriotada”.

end

PS: Covenantens oppdrag ble utført, Cosmos sitt private oppdrag ble ikke utført. 2 dager etter at gruppen dro ankommer en snekker til Thorikos som er bestilt av Cosmos. Han vil bruke 1 uke på å lage en ny solid dør for cella som Cosmos fortsatt har oppdraget av å lage en lås til.

View
Jakten på Andross del 3

Spillere:

Martin: Enzo Brasca Kammertjener
Joachim: Sebastian magikker og Expedisjon’s leder.
Erik: Alexsander Førstestyrmann og soldat.
Mathias: Tiberion Marchioness av Florence magikker med soldater.
Kristian: Hector aka Slither soldat og sjømann.
KK: Bizello økonomiansvarlig, ansvarlig for tjenestefolket til magikkerne.

NPC:
Ivan saltmine arbeider, kjøpt under session av Sebastian. Kan Italiensk og Slavisk, har blitt utnevnt til guide, bærer og kammertjener.

Session, i stikkord:

 • Session startet i Urania.
 • Hector og enzo hadde samtale med Ivan og fikk informasjon om Boniface, Andross og Farad. Samt kovenanten generelt.
 • Alexsander hadde date med hyperia
 • Sebastian og Tiberion hadde møte med basil, der kjøpte de Ivan og prøvde å overtale han til å hjelpe med med å få tak i andross. Enzo var med på møtet som tjener.
 • Bizello hadde samtaler med lokale grogs.
 • Enzo overhørte en krangel mellom hyperia og basil. Rapporterte til hele gruppen.
 • Tiberion og Sebastian ble invitert til magus møte med alle maguser på kovenanten. Enzo var med som tjener.
 • Katharina of House Criamon har sagt at hun er villig til å betale 5 vis og to tokens for å finne et artifact som kan brukes mot Genji Vizier. Det skal antageligvis ha blitt stjålet av Elena of House Criamon
 • Hector ranet Basil’s vis lager og ga det til Enzo.
 • Gruppen besøkte Boniface, Hector “tryllet” han frisk “midlertidig”. Boniface går med på å ta gruppen til Farad’s sanctum (tårn).
 • På reisen til tårnet presser Enzo kristendom inn i hodet til Boniface. Sebastian og Boniface blir bedre kjent.
 • Gruppen møter Farad og det ender med at han flykter igjennom salt-støtte-speilet med gruppen i hælene. De ender i en “sky” dimensjon, der kommer de i kamp med djinn’s og Farad blir “gal”.
 • På vei ut av speilet bekjemper gruppen djinn’s angriperne, samt Farad. Andross blir bunnet og “kidnappet”.
 • Farad sanctum blir “robbet” av Enzo. Bizello bevitner noe av det, men tar ikke del i tyveriet.
 • Boniface blir slått ned av Enzo, samt at Enzo “ødelegger” minnet til Boniface og Enzo om hendelsen.
 • Gruppen drar fra sanctumet til Farad.
  - Session over -
View
Jakten på Andros del 2
Forførere på tokt

Video rapport via youtube folkens

http://youtu.be/48-0od7JxEE
*
*Spillere som var med:

Kristian Hector aka Slither
Nicko: Vertitud magikeren til Jokke
KK: Sin companion
Mattias: Sin magiker
Erik: Sin companion

Actuelle npc’er møtt:
Basil
Hyperia

Aktuelle steder:

Urania

View
Pythagoras Skatt
Pythagoras

Martin’s Session 1: Pythagoras Skatt.

Gruppen fikk hendene på ett skattekart som en grog i kovenanten hadde fått byttet til seg mot en 5 pils på en taverna. Senere viste det seg at en Adelsmann også var interessert i dette og det hele ente med ett kappløp for å finne skatten.

Spillerne fant sitt første qlue i en hule på øya Samos, senere så brakte det dem sniffene rundt øyas aqueaduct. Der møtte de ett hemmelig brorskap som flere av spillerne senere ble medlem av.

Spillerne fant skatten, men sverget i brorskapet på at de skulle holde dens innhold og lokasjon hemmelig. (Derfor vil ikke mere informasjon om dette bli skrevet her).

Spillerne som deltok var: Erik, KK og Joachim.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.