Nestor

Tremer magiker.

Description:

House: Tremer
Alder (utseende): 29
Size: 0
Høyde: 185
Vekt: 85 kg

Personlige egenskaper:
Smart, fysisk utholdene, rask og smidig. På en annen side er han ikke veldig observant samt at han fremstår som en leder men blir lett overtalt, noe naiv og medgjørlig.

Nestor har ikke høye krav til mat, seng og husly. Han er vant med å ferdes på gjennom Europa. Han er en dyktig magiker, og har spesialisert seg på å kunne bruke magi uten at noen oppdager dette.

Hans fremste mål og ønske, som ofte kommer klart frem i samtaler, er at han vil være den mest kjente og dyktigste magiker duelisten i verden.

Bio:

Story:
Nestor har en god periode tjensestegjort i Knights Hospitaller og Order of St. John. Han har nå fått sitt brev som gjør at han er frigjort fra sine oppgaver der og er en “fri” mann. Han har tittel som knight, men uten land. Igjennom arbeidet med Hosptalernes økonomi, samt flere turer mellom Europa og de hellige land har han forsatt oppspart seg en god slump penger.

Nefas var magikeren som tilslutt rekruterte Nestor til covenanten.

Ingame:

Nestor har forelsket seg i en sta ung kvinne.

Nestor

Ars Magica Theban Tribunal Minimono martinm