Ars Magica Theban Tribunal

Tribunal 1207

En kort oppsumering av det som ble spillt av tribunal-møtet:

Phrometius har som avtalt på tidligere covenantmøte levert Severin of house tytalus i polemark Maria Laskarina Of House Guernicus sin varetekt. Phrometius har sagt at han ønsker en ny rettsak for Severin of house tytalus, og få opphevet wizard’s march som var erklært for hele hans linje av titanoi. Vil dette feile, vil Severin fortsatt være fritt vilt, og alle har i forhold til Order Of Hermes eden, plikt til å drepe han. Pr. regelverk, er alle i dette øyeblikk pliktig til å drepe han.
For øyeblikket er Severin of house tytalus låst inne på polemarken sin båt. Polemarken har flere flambau og tremere-magikere som hjelpere til å vokte Severin. En eventuell etterforskning vil innebære å avdekke diabolisme, men om etterforskningen viser seg å være resultatløs, kan Severin fortsatt drepes pga tidligere dom.

Sebastian har blitt utspørt i forkant av rettsaken om Farad sin død. Han har sagt han er ansvarlig for drapet og erklært seg skyldig. Tiberion Marchioness av Florence er nestemann til å bli utspørt før rettsaken skal starte.

Utfallet av tribunalen er kort summert:

Basil og Urania

Basil har blitt ostrasised de neste 7 år, samt mottat 1 shard sammen med de andre medlemmene av Urania. Phrometius har erklært wizard war på han.
Urania har fått som oppgave å utnevne en ny patron for covenanten, eller bli erklært ugyldig. En ny patron må være klar til neste tribunal i 1214.

Rettsaken for Sebastian og Tiberion Marchioness av Florence

De har blitt dømt for high crime: Drapet på Farad. De er nå tildelt 3 shards og dømt for å være til tjeneste for tribunalen i 2 år. Dette vil i praksis være opp til arches å tildele oppgaver som de anser for enten:
1) være en god utnyttelse av de talenter/kunnskaper de sitter på.
eller
2) Vil anses å være til god læring: f.eks måtte ordne opp i lovbrudd hos andre magi, slik at de får kjennskap til lovene som de har brutt selv.

Your title here… , den ettertraktede lærlingen.

Tiberion Marchioness av Florence vant han etter å ha blitt utrfordret til certamen av Basil, da begge to gjorde krav på apprenticen ved at de var fra House Bonisagus.

Problemet Severin of house tytalus

Det var på kanten til åpen konflikt da det ble kjent at en overlevende av titanoi befant seg i fangenskap hos polemarken Maria Laskarina Of House Guernicus. Severin ble mer eller mindre reddet av at Audun magiker (trenger å oppdatere han inn i galleriet), sto fast ved sin post og direkte hindret flere Tremere magikere å gå inn og hente han fra fangenskapet.

I tillegg ble det fremlagt et forslag om å kunne frigjøre en magi som er blitt dømt for high crime etter 50 år. Dette er lett blitt ansett som et åpenbart politisk spill for å kunne frigjøre Severin. Gjennom god argumentasjon fra Adlisio Nefas, ble det et overraskene gjennomslag for forslaget.

Nye arches

Adlisio Nefas og Tatsuo har blitt trukket ut og har kommet til samme styre: for personlige konflikter mellom magi.
Phrometius har blitt polermark

Comments

Nefas står i beit. Andros er up for grabs som apprentice. fremadstormende erkerival [NavnNavn], magus ved [Covenant,Farad].
Har yttret sin interesse for Andros – Han er av hus [NavnNavn] og har dermed first pick. Nefas er svært brydd med dette da han har invistert masse tid mm for å ta Andros opp som apprentice.
Skulle Andros havne i [NavnNavn]s hender er det fatalt for Nefas og covenanten med mulige fatale konsekvenser.

Tribunal 1207
 

[NavnNavn] = Basil

Tribunal 1207
 

Gleder meg til spilling, dette blir gøy.

Tribunal 1207
 

Et par rettelser/tilføyelser i siste oppdatering
Det var Nefas som erklærte wizard war mot Basil, ikke Phrometius.
Den ettertraktede lærlingen = Andros

Tribunal 1207
 

Takk for rettelsene!

Er det noen som da vil spille et scenario som gjelder nevnte wizard war mellom basil og nefas?
Er det et kult scenario? Vet ikke helt hvordan Nefas planlegger å gjennomføre det?

Tribunal 1207
Minimono Minimono

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.