Ars Magica Theban Tribunal

The Darkening Sky del 2

Denne sessionen fortsatte rett etter “The Darkening Sky” del 1.

Magikerne har holdt råd om hva som skal gjøres med den nye covenanten som holder til hos Federico , greven av Naxos. Det har blitt vektlagt å la denne covenanten være i fred for øyeblikket. Nefas dro til Gigas for å sjekke om denne covenanten kunne bistå i denne “okkupasjons-situasjon”. De svarte med at hvis Favonius var under angrep/trussler, ville de bistå. Men ikke før det var en reel situasjon.

I tillegg fikk grupperingen kontakt med Nicaea rivergodess gjennom Sophrana. I et rituale som delvis ble ødelagt av nesten voldtekt av de yngre prestinnene, fikk de følgende informasjon: Hvis de finner en rett arving til tronen av keiserrike, skal hun fjerne de som bor på øya Naxos. Det er kjent at det er to arvinger som er kjent for covenanten. Det ene erTheodora Axuchina, som var i skjult fangenskap hos den tidligere greven av Naxos. Mystisk kidnappet av en hær som forsvant etter et raid på borgen til greven.
Den andre er Isaac Constantin Komnenos. Sist sett på båten til Captain Crow of The Sunken Lady. Etter mye bruk av ressurser av Nefas, så skal etter sigende Crow befinne seg sør i øyriket, og ha fått alliert andre sjørøverkapteiner til å samarbeide under hans ledelse.

Det som skjedde under denne sessionen var å sette igang en redningsaksjon av tvillingbroren til Greven; Giuliano . Grupperingen hadde sterk mistanke til at Giuliano var i direkte fare ved å befinne seg på øya hvor grevens styrker holder på okkupere, under påvirkning av maguser fra “Trattio de Sangre” Han befant seg på øya Macheres, øst for hovedøya Naxos. Dette er samme øy som Maximus of House Jerbiton holdt seg gjemt i en mindre borg sør på øya. Grevens styrker angrep sørfra og Maximus døde i dette angrepet.
Redningsgruppen fant også ut at deler av øya hadde tørke/råtnet/pest, selv i en periode hvor det ikke har vært tørke på andre øyer.
Da redningsgruppen hadde klart å komme seg inn i selve hovedbyen nord på øya, fikk de gjenoppdage Giuliano holdning angående adel vs magus. Han var ikke fornøyd med Favonius sin innsats tidligere. Han var heller ikke med på å snike seg ut fra byen i det skjulte. Adlisio Nefas hadde ikke tid til å overtale han, så det endte med kidnapping, med soldater på søk etter dem.

På båten fikk Giuliano gjennomgå kjølhaling og en særdeles dårlig behandling for adel å være.

Noe av det siste som skjedde på session, var at Adlisio Nefas fikk besøk av en tremere fra covenanten Gigas. Allectores of house Tremere hadde en ring med symbolikk som tilhører en undergrunnsorganisasjon. Det viser seg at Lucia Filia Maximus, av House Jerbiton: har blitt forgiftet, og bevisene retter seg mot organisasjonen til Adlisio Nefas. Gjerningsmannen hadde denne ringen, som har blitt gitt av Nefas. Trusselen/avtalen som ble fremlagt var at Nefas har 1 år på å få tak i Severin of house tytalus og gi han over til Tremere. (Severin er sist sett med Phrometius), ellers vil avsløringene om koblingen til Nefas og denne organisasjonen, og forgiftingen av Lucia bli fremlagt for Tribunalen.

Comments

Minimono Minimono

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.