Ars Magica Theban Tribunal

The Darkening Sky

Betrayal of puppeteers and puppets

Spillere tilstede:
Kristian: Som Nefas
Erik: Som Aleksander
KK: Som Tatsuo_

Tre sesonger etter “Rain on the Wind”.

Etter valget av den nye greven Federico, har formuen til øya Naxos økt. Flere har påpekt at det skyldes økt handelsaktivitet til øya grunnet lavere skatter som har blitt innført.

Federico har tydeligvis vært flittig med sine politiske kontakter og støttespillere. Flere fra mannskapet som Favonius tidligere har hatt som sesongsarbeidere har bl.a fått arbeid hos Grevens flåte. Det antas at Federico er villig til å gjennomføre det hans far ikke klarte: å bekjempe sjørøvere som har base øst i øyområdet. Sjørøvere har siden okkupasjonen hindret en del av handelstrafikken fra vest Venice (Italia) østover mot Constantinopel.

Det ryktes også om at flere av sjørøverkapteinene har inngått allianse/ikke angrepspakt mot hverandre for å kunne stå imot de Venetianske og Genoveniske handelsflåtene, som har fått støtte fra korstogsfarere og den katolske kirken. At sjørøvere internt skal samarbeide har sjeldent forekommet tidligere. Om det finnes ære blant røvere og hvor sterk alliansen egentlig er, vil vise seg. Sjømenn som har tatt arbeid hos Favonius har lite tro på at sjørøverne har et sterkt loalitetsbånd seg imellom.

Rett før vi avsluttet forrige spilling, så fikk Favonius besøk av en gruppe covenantarbeidere fra en hittil ukjent covenant i øyområdet. Disse var de gjenlenvende etter at covenanten har blitt utslettet etter en wizard march mot covenantens eneste magus: Maximus Severis av House Tytalus. Maximus var parens til Lucia, som har gjemt seg på øyområde blant andre italienere.
Maximus har blitt drept i en offiesiell wizard War, erklært av Al-Aqrab
, Mutationis Patronis og Avedetus Fabri av House Verditius

Comments

Minimono Minimono

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.