Ars Magica Theban Tribunal

Planning the heist!

Session 200414: “Planning the heist!”

Session gikk over ca 3-4 ingame dager.

 • ca dag 1
  Session startet med at Favonius mottok ett brev skrevet av notarius Nestor som utrykket en bekymring over Tiberion’s lovnader og handlinger hos ham og Hospitalenerne. Nefas og chaberlain Bizello fikk oppdrag av Covenant leder om å ta affære og de gjorde de. De sendte ett brev som fortalte at Tiberion ikke hadde personlig mulighet til å love bort en plass ved Covenanten, men at de ville komme personlig å forhandle frem dette da verdiene som var beslaglagt var av stor viktighet.

De gjennomførte ett møte med notarius Nestor og som endte svært godt men en håndskrevet kontrakt om covenant medlemskap. Nefas svøpet sine lange fingre rundt Nestor og begynte ett makt spill. Nestor møtte Nefas og Bizello ca samtidig som Tiberion satt i middagsmøte hos Hospitalerne.

The Dog har ett personlig møte med noe han er usikker på er en engel eller en besettelse på sitt soverrom. Han får beskjed om å hevne det som er “urett forvoldet han”.
Parallelt med dette var Alexander (styrmannen), The Dog og Eleimon ute for å møte Achritada. Eleimon hadde møtt opp ved den faste pub’en, og fikk en kodet melding i to porsjoner om å møte opp ved “havnegaten 3”. Meldingene var kodet med Caesar Cipher og rollene (samt spillerne) klødde seg noe i hodet før koden var løst. Eleimon fikk en ringt inngravert med en katt og tallet 4 da han ble medlem av Achritada, og det viste seg at tallet fire er hans nøkkel for å decifrere koder.

Da de 3 møtte opp ved adressen ble de vist inn på ett av byens større havnelagere. Lageret var ca halv tomt. Der møtte de en person som ikke ga seg til kjenne, han fortalte at de hadde blitt lurt de og at han ikke tilhørte Achritada men en annen kult som ønsket tilgang til tempelet de eier. Under møtet ble de overrumplet av 4 “befriere” ledet av Antanglos (Befrier Boscos “høyrehånd”). De var der for denne ukjente personen, men gruppen tok det fort til seg som sin plikt å drepe dem alle. Alexander ble lett såret under kampen og Antanglos unnslapp ved hjelp av magi. Først ble han usynlig, senere bruke han noe “telekinese” for flytte havne kasser. The Dog fikk se at det var noe spesielt med Antanglos da han brukte second sight (rød lysende aura og da han hadde noen trekk som ikke virket menneskelig). I kampen beordret Eleimon sin lampe om å brenne stedet. Noe som strakk seg ut til å bli fatalt. Lageret brant ned med mange handelsmenns innhold, samt at flere mennekser døde under sluktningsarbeidet. Gruppen merket at det var noe galt da flere av by-menneskene mot slutten løp inn i flammene uten sjangse på å redde noen eindeler (for å dø). De fryktet at noen påvirket dem å gjøre dette.

Alexander bruker sin intrigue til å overtale en liten sjømenn-mob til at det var jødene som sto bak brannen. Som igjen fører til to mørbankede jøder, der en døde av skadene.

 • ca dag 2
  Låsesmed Cosmas gjennomfører oppdrag som ble avtalt i sessionen “begravelsen” og stiller hos Befrier Bosko for å installere låser i hans nye private bolig ca 3 timer utenfor byen. Dette er ett mindre herskapshus med tilbørende små bygninger som er under konstruksjon. Der møter hans også Antanglos som virker å være en person som overser byggingen. Cosmas oppdager en inskripsjon på veggen i huset som er kodet. Den tydes senere til “Den Hengte Befrier”. Cosmans jobber trofast i det skjulte og klarer å formidle denne beskjeden til gruppen på dag 3.

Eleimon for ett sammenbrudd denne dagen etter gårsdagens pyro tokt som tok livet av flere. Senere møter han Demanius og de avtaler at Demanius skal bruke sine kontakter for å overtalte Befrier Bosco om å flytte “de hedenske tingene” om 3 dager til fangeøya Helena. Han skal også spre ryktet om at noe “er i gjerdet” slik at Befrieren sender med sine beste menn. Eleimon har lyst på å knekke Antanglos.
Gruppen avtaler flere interne møter denne dagen og diskuterer ivrig hva de skal gjøre for å få tak i covenantens eiendeler.

 • ca dag 3
  Eleimon drar til Strategos Nikos for å ordne seg en jobb på fangeøya Helena. Dette for at han skal få tilgang til “de hedenske tingene” som skal flyttes dit. Forhandlingene går dårlig og Eleimon retuneret til gruppen med nyheter.

The Dog har en ny åpenbaring med denne “engelen” som ønsker at han “hevne urett”. En sjømann som ypper til brå “magiskt dør” da han setter sin finger på The Dog, og han fører engelens nærvær. The Dog begynner en moralsk kamp som på nytt trekker han til kirken. Der forteller han om sine åpenbaringer som gjør at de avtaler ett møte mellom han og Befrieren. The Dog blir senere overtalt til å ikke stille på ett slikt møte av Bizello.
Nefas spiller sitt spill videre ovenfor Nestor, som ender med at han besøker Hospitalerne personlig. Han utgir seg for å være en handelsmann som vil donere penger til Hospiltaerne. Han blir stoppet for en samtale av Nestor, for så å overtale han om eudiens hos den sammen lederen som snakket med Tiberion. I løpet av dette møtet kaster Nefas kortene på boret og høylytt kaster ett spell som får en god penetering og klarer å ta over Hospitaler lederen. Etter dette løper han personen inn i veggen så han besvimer, ett nytt maktspill og en heroisk overtalelse vipper Nestor over på hans “lag”. De isene setter en hendelse der Nefas sine medhjelpere blir beskylt for tyveri og alle hospiltalerne blit opptatt med å fange disse 5 som kjøper Nefas noe tid med på “mind probe” Hospitaler lederen. Det hele ender opp med at hospitaleren nå ligger på sin egen sykestue, Nefast har ikke fått lukket sitt grep om han helt, men har ordnet seg arcane connection og jevnlig prober han. Nestor og Nefast ble ikke røpet i denne runden, men Hospitalerne har begynt å ane en viss uro om at noe er i ferd med å skje.

 • ca dag 4
  Bizello samler alle og drar til Nikos med en av covenantens båter, og tar opp igjen forhandlingene. Han klarer til slutt via noen meget gode ord, og en dråpe manipulasjon (og terning kast) og overtale Nikos til å gi dem tilgang til denne “lasten som kommer” i bytte mot ett magisk item. Bizello forklarer at itemet han skal få vil gi han en styrket evne til overtalelse og kommandere styrker, og han vil få det om 6 måender. I mellomtiden legger han igjen ett kors han forklarer er magisk som “pant”. Nikos er noe usikker på dealen, men går til slutt med på dette. De får tilgang til denne ene lasten i bytte mot dette itemet. Bizello forklarer at de vil bytte ut noen gjenstander som allerede er deres, slik at ikke noe vil mangle.
  Etter møtet blir The Dog “angrepet”. Først så flyr han oppover og gruppen klarer å på tak i han og bunnet han fast. Deretter så er det noe som kontrolerer kroppen hans til å hoppe i vannet. Eleimon slår han ut 2 ganger og binder han til masta.
  Etter dette fortsetter plagene mot The Dog, som ender med at han blir puttet på ett rom i båten å tvangsplut av en av Nefas sine tjenere. Under suge akten dør damen og “engelen” åpenbarer seg. Han forteller The Dog at han har feilet. The Dog får en preken om kjødelig omgang, svik og skuffelse for deretter motta en klar beskjed om at han nå er overlatt til sin “egen skjebne”.

Slutt.

Konklusjon/konsekvenser:
1. Eleimon, Alexander og The Dog har drept 4 befriere og svidd ned det største havnelageret. Det var mørkt og det er usikkert om Antanglos vil kjenne dem igjen.
2. Nefas og Bizello har med covenantleders myndighet innviet Nestor i covenanten, og lover lab ved den største båten.
3. Nefas har startet en kamp om å mentalt kapre en av Hospitaler lederne. Lederen ligger nå med 0 fatigue på Hospitallernes sykestue.
4. Bizello med gruppen har avtalt med Strategos Nikos om å “bytte ut” noen av de gjenstandene han skal oppbevare for Befrier Bosco. Dette i bytte mot ett magisk item.
5. Jødene i byen har blitt frontet som syndere for lagerbrannen.
6. The Dog har pratet med kriken om “åpenbaringer”, fått avtalt ett møte med Befrier Bosco som han ikke stilte til.

Comments

Veldig bra og detaljert skrevet Martin! Mye som skjedde…men vi er ikke heeeelt i mål ennå! to be continued!

Planning the heist!
Minimono Minimono

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.