Ars Magica Theban Tribunal

Konfiskert eller stjålet? Et definisjonspørsmål

Hva er det egentlig som skjer i Thorikos?

Følgende session har utspillt seg i området tidligere:
Begravelsen – Del 1
eleimon-pickup1

En delegasjon med sjømenn utsendt fra covenanten kommer tomhendt tilbake fra Thorikos. Det var ventet en last fra den venetiance handelsmannen Enricho som sjømennene skulle hente.
Inkludert i lasten var en større sum penger angiveligvis tilhørende Tiberion Marchioness av Florence, samt viktige ingredienser, bøker og labratorieutstyr til Auduns nye magikerrolle.
Forklaringen var at
[[The Knights Hospitaller of Priory of St. Ubaldesca | The Knights Hospitaller of Priory of St. Ubaldesca]]
har tatt beslag i lasten med bakgrunn at den ikke tilhørte kristne, og at det var deres rett å gjøre dette.

Så en delegasjon ledet av Tiberion Marchioness av Florence (Mattias)reiste med båt til Thorikos. Med i følget var følgende:
Eleímon Foniás (Kristian)
Ferteitos (Martin)
The dog (Joachim)
En katt (familiar til den nye magikeren til Audun) spillt av Audun

Første person de får kontakt med er
Notarius Nestor (av house Tremere), regnskapsføreren til ridderordenen. Han har gruppen fått høre om av Nefas. Nestor går med på å hjelpe gruppen få tilbake pengene.

Personer møtt under denne session:
Gale Anna: hysterisk kvinne i slummen.
Barabas of House Bjornaer: henger i det jødiske kvartalet.

Comments

Minimono Minimono

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.