Ars Magica Theban Tribunal

Rain on the wind

Kaos hos Greven

Etter en tur på øya Naxos, har Tatsuo blitt innhentet av den eldste tvillingbroren Giuliano, som krevde hjelp av covenanten til å avsløre falsk spill fra sin yngre bror Frederico. Den italienske Greven av Naxos er død og pga en spådom fra hoffastrologen Hieronymos, har makteliten gått med på å utkåre en ny greve ved avstemming og ikke den tradisjonelle måten ved eldste sønn.

Ved annkomst til borgen, får grupperingen møte deres “motstandere” som Giuliano mener har påvirket situasjonen til et kupp av tronen:
Lucia Filia Maximus, av House Jerbiton:: en yngre version enn det dere så på Tribunalen.
Avedutus Fabri av House Verditius: en fransk ridder-magiker.

Det har blitt observert 4 sanctum i borggården, men grupperingen har bare møtt to magikere.

Grupperingen gjorde sitt for at utfallet av valget skulle gå i Giuliano sin favør, bl.a ved utpressing, drap og sabotasje av Hieronymos spådommer ovenfor enkelte maktpersoner som skulle velge ny arving.

De virkelige problemene skjedde når grupperingen skulle undersøke Tatsuos opprinnelige formål med reisen til Naxos: den hellige bassilisk som var inne på borggården. Et sted med tre forskjellige auraer: faerie, magical og divine.

Legendene sier at det er en drage som er begravd under byen som ennå beveger seg med noen hundre års mellomrom og forårsaker jordskjelv. Denne dragen skal ifølge folkehistoriene blitt skaded av en biskop, som nå har gravsted midt i bassilisken.
Denne graven blir beskyttet av en engel, som startet en jakt på de som prøvde å fjerne knokler og relics til den avdøde biskopen.
Det ble også funnet ut av Tatsuo hadde en eldgammel urne som antageligvis passer til et mønster i selve graven. symbolene urnen hentyder til en titan ved navn Posterius.
Postrius er broren til titanen Promethius. Legendene sier at han var den mindre kloke broren som ble lurt av menesket Pandora til å åpne boksen som utløste all lidelse og ondskap på jorden. Dette ble gjort som en hevn fra de olympiske guder for at Prometheus hadde stjålet den gudommelige evnen til å lage ild og gitt den menneskene.

Denne urnen valgte Tatsuo å bytte bort til Avedutus imot at de to covenanter skulle la hverandre i fred.

Grupperingen dro tilbake til Favonius uten å få gjennomført planene sine.

Ting verdt å huske:
Det ble en storstilt jakt gjennom slottet med magikeren til Martin og en engel. Han er nå haunted! Makteliten ble vitne til tidenes festkrasj: en hvirvelvind kjeppjaget av en engel gjennom festsalen.

Katta til Audun ble plukket opp!!! Av en usynlig person som luktet krydder. Etter en seriøs omgang med hånd vs klør kom Audun seg unna.

Comments

Minimono Minimono

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.